Бетонови керемиди

Наименование на продукта:

Керемиди Класик, Класик Протектор, Дунав, Натура Плюс, Икономик, Атика Антик, Атика Протектор, Атика Протектор Антик, Ревива, Ревива Протектор, Тектура, Тектура Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Classic, Classic Protector, Donau, Natura Plus, SP Eco, Römer, Römer Protector, Römer Protector Antik, Reviva, Reviva Protector, Tectura, Tectura Protector 

Име на производителя: Bramac Kecskemet Kft.

ИЗТЕГЛИ

 

Наименование на продукта:

Керемиди Класик, Класик Протектор, Дунав, Натура Плюс, Икономик, Атика Антик, Атика Протектор, Атика Протектор Антик, Ревива, Ревива Протектор, Тектура, Тектура Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Classic, Classic Protector, Donau, Natura Plus, SP Eco, Römer, Römer Protector, Römer Protektor Antik, Reviva, Reviva Protector, Tectura, Tectua Protector

Име на производителя: Bramac Veszprem Kft

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Класик, КЛАСИК ПРОТЕКТОР ПЛЮС, Дунав, Натура Плюс, Икономик, Атика Антик, Атика Протектор и всички допълнителни елементи от бетонКеремиди

Classic, Classic Protector, Donau, Natura Plus, SP Eco, Atika Antik, Atika Protector

Име на производителя: "Брамак Покривни Системи" ЕООД, с.Столник, общ.Елин Пелин

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Керемиди Класик, КЛАСИК ПРОТЕКТОР ПЛЮС, Натура Плюс, Икономик, Атика Антик, Атика Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Classic, Classic Protector, Natura Plus, SP Eco, Atika Antik, Atika Protector

Име на производителя: "Брамак Покривни Системи" ЕООД, гр.Силистра

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Керемиди Дунав, Атика Протектор, Тегалит, Тегалит Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Donau, Römer Protector, Tegalit, Tegalit Protector

Име на производителя: Брамак Чехия, Protivin

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Керемиди Класик, Класик Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Classic, Classic Protector

Име на производителя: Брамак Словакия

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Допълнителни елементи от бетон Класик, Класик Протектор, Дунав, Натура Плюс, Икономик, Атика Антик, Атика Протектор, Тегалит и Тегалит Протектор

Classic, Classic Protector, Donau, Natura Plus, SP Eco, Römer, Römer Protector, Tegalit, Tegalit Protector

Име на производителя: Брамак Чехия, Olbramovice

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Керемиди Класик, Класик Протектор, Тегалит, Тегалит Протектор и всички допълнителни елементи от бетон

Classic, Classic Protector, Tegalit, Tegalit Protector

Име на производителя: Брамак Чехия, Chrudim

ИЗТЕГЛИ

Наименование на продукта:

Керемиди Брамак Класик, Брамак Дунав, Брамак Маркант, Брамак Тегалит и всички допълнителни елементи от бетон

Bramac Classic, Bramac Donau, Bramak Markant, Bramac Tegalit 

Име на производителя: Брамак Австрия

ИЗТЕГЛИ